GOTS – førende standard for økologiske tekstiler

Hvad er GOTS certificeringen?

GOTS står for Global Organic Textile Standard, og er en mærkning for økologiske tekstiler. Den er kendt og anerkendt i hele verden og stiller krav til økologisk produktion, miljøhensyn og sociale krav gennem hele produktionen. Mærkningen blev etableret i 2006 og i 2011 blev den anerkendt af den amerikanske regering, som det eneste økologiske miljømærke til tekstiler i USA.

International arbejdsgruppe

Mærkningen er udviklet af en international arbejdsgruppe, bestående af fire organisationer:

 • International Association Natural Textile Industry (IVN), Tyskland
 • Soil Association, England
 • Organic Trade Association (OTA), USA
 • Japan Organic Cotton Association (JOCA), Japan

Disse organisationer har alle en tilknytning til miljø på den ene eller anden måde: OTA, JOCA og IVN er industrisammenslutninger der har fokus på økologisk produktion og Soil Association er en medlemsorganisation der arbejder for bæredygtighed.

Kriterier

GOTS certificeringens kriterier består af krav til:

 • Miljøhensyn (gennem hele produktionen)
 • Spildevandsbehandling (spildevand skal bortskaffes)
 • Kvalitet af det færdige produkt
 • Sociale krav – Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) konventioner ligger til grund for disse. Kravene tæller bl.a. at tvangsarbejde er forbudt og at arbejdsmiljøet skal være sikkert.

Ansvarlig produktion

GOTS garantere en miljømæssig og socialt ansvarlig produktion gennem alle faser efter høst – dvs. at alt fra spinding til emballering og eksport kontrolleres.

Økologi

Tekstiler skal bestå af mindst 70% økologiske fibre for at opnå mærkningen. Disse fibre skal bestå af mindst 95% naturlige fibre der er certificeret økologisk. Desuden er GMO fibre og en blanding af økologiske og konventionelle fibre ikke tilladt.

Mindre kemi

Det er så godt som umuligt at fremstille tekstiler ved industriel produktion, uden brug af kemikalier. Derfor defineres kriterierne for disse så de får mindst muligt negativ indvirkning på tekstilernes finish. Farvestoffer og andre tilsætningsstoffer skal overholde miljø- og sundhedsrelaterede standarder.

Freds World sengetøj er fx økologisk

Hvad er EU blomsten?

Blomsten er det europæiske miljømærke. Det blev etableret i 1992 af EU-Kommissionen, og Danmark har været med fra starten. Den retter sig primært mod det europæiske marked og bruges i hele EU, men er også kendt og anerkendt udenfor EU. Når et produkt bærer Blomsten er det en garanti for at der er taget hensyn til miljøet under produktionen.

Formål

Blomstens overordnede mål er at sikre, at produktionen tager hensyn til miljøet og at forbrugeres sundhed er i fokus. Mærket gør det enkelt for forbrugere at vælge de miljømæssigt bedste produkter. Målet med mærkningen er:

 • At mindske forbrugets samlede miljøbelastning – derfor ser mærket på hele produktets rejse. Alle dele af produktionen tæller, uanset i hvilken del af verden de finder sted.
 • At begrænse farlige indholdsstoffer – ved at regulere hvilken kemi der må benyttes prioriteres forbrugerens sundhed
 • At begrænse tungmetaller
 • At fremme kvalitet og brugsegenskaber.

Kvalitet og miljø-venlighed

Kravene til kvalitet og brugsegenskaber sikrer at produkter, mærket med Blomsten, er af ligeså god kvalitet som andre produkter på markedet – det er ikke nødvendigt at gå på kompromis for at vælge miljøvenligt. Ved Blomst-mærkede produkter går miljø og kvalitet hånd i hånd.

Kriterie udviklings proces

Når kravene til Blomsten fastsættes er hele produktets livscyklus, fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering, med i vurderingen. Kriterier laves og reguleres af Europa Kommissionen. Alle beslutninger om kriterier diskuteres i det europæiske miljømærkenævn, som består af medlemslandende samt en række interesseorganisationer. Nævnet skal godkende kriterie-forslag og herefter skal forslagene gennem en godkendelsesproces i kommisionen.

Blomst-mærkede produkter

Blomsten findes på en lang række produkter og serviceydelser. Produkter kan være vådservietter, vaskepulver, møbler og computere. Serviceydelser tæller bl.a. campingpladser og bilvaskehaller. Blomsten anvendes ikke på kosmetik, plejeprodukter, fødevarer, drikkevarer og medicin

Svanemærket – et miljømærke

Svanemærket har eksisteret i 25 år, og er efterhånden så udbredt at de fleste kender det. Men ved alle hvad det er og hvad det rent faktisk står for? Mærkninger, som svanen, har til formål at gøre det enkelt for forbrugeren. Svanemærket hjælper forbrugere og virksomheder til at vælge de miljømæssigt bedste produkter og serviceydelser.

Formål med svanemærket

Svanemærkets mål er at mindske den samlede miljøbelastningen fra vores forbrug – derfor vurderes hele produktets rejse og de miljømæssige problemer der kan opstå undervejs. Det vil sige at man vurderer, hvordan produktet påvirker miljøet fra råstof til affald. Mærket stiller krav til både produktets indhold og til brugen af miljøbelastende eller sundhedsskadelige stoffer i produktionen og emballagen.

Mindre miljøbelastning

Når et produkt er svanemærket er det en garanti for at det er mindre miljøbelastende end andre produkter af sin art. Således kan svanemærkede produkter godt belaste miljøet, men det er blandt de mindst miljøbelastende inden for kategorien. Desuden er svanemærket en garanti for, at der er sat krav til stoffer, som er problematiske for sundheden. Svanemærket er til gavn for både mennesker, miljø og naturens ressourcer.

Kontrol og administration

Svanemærket findes i alle de nordiske lande og er Nordisk Ministerråds miljømærke for non-food produkter – produkter der ikke er fødevarer. Mærket har eksisteret siden 1989 i de nordiske lande, og Danmark tilsluttede sig i 1997. Miljømærkning Danmark administrerer og kontrollerer Svanen i Danmark. Sammen med tilsvarende organisationer fra de andre nordiske lande udvikles kriterierne for mærket. Kravene går længere end lovgivningen, og revideres løbende, så niveauet følger den generelle udvikling på området.

Svanemærkede varer

Svanemærket kan findes på mange forskellige – faktisk hele 46 – varegrupper fx vaskepulver, møbler, kosmetik, hoteller og elektronik. Som udgangspunkt er Svanen ikke et økologimærke men der kan være kategorier fx tekstiler, hvor der kræves at produktet er 100 procent økologisk for at få svanemærket.