Hvad er EU blomsten?

Blomsten er det europæiske miljømærke. Det blev etableret i 1992 af EU-Kommissionen, og Danmark har været med fra starten. Den retter sig primært mod det europæiske marked og bruges i hele EU, men er også kendt og anerkendt udenfor EU. Når et produkt bærer Blomsten er det en garanti for at der er taget hensyn til miljøet under produktionen.

Formål

Blomstens overordnede mål er at sikre, at produktionen tager hensyn til miljøet og at forbrugeres sundhed er i fokus. Mærket gør det enkelt for forbrugere at vælge de miljømæssigt bedste produkter. Målet med mærkningen er:

  • At mindske forbrugets samlede miljøbelastning – derfor ser mærket på hele produktets rejse. Alle dele af produktionen tæller, uanset i hvilken del af verden de finder sted.
  • At begrænse farlige indholdsstoffer – ved at regulere hvilken kemi der må benyttes prioriteres forbrugerens sundhed
  • At begrænse tungmetaller
  • At fremme kvalitet og brugsegenskaber.

Kvalitet og miljø-venlighed

Kravene til kvalitet og brugsegenskaber sikrer at produkter, mærket med Blomsten, er af ligeså god kvalitet som andre produkter på markedet – det er ikke nødvendigt at gå på kompromis for at vælge miljøvenligt. Ved Blomst-mærkede produkter går miljø og kvalitet hånd i hånd.

Kriterie udviklings proces

Når kravene til Blomsten fastsættes er hele produktets livscyklus, fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering, med i vurderingen. Kriterier laves og reguleres af Europa Kommissionen. Alle beslutninger om kriterier diskuteres i det europæiske miljømærkenævn, som består af medlemslandende samt en række interesseorganisationer. Nævnet skal godkende kriterie-forslag og herefter skal forslagene gennem en godkendelsesproces i kommisionen.

Blomst-mærkede produkter

Blomsten findes på en lang række produkter og serviceydelser. Produkter kan være vådservietter, vaskepulver, møbler og computere. Serviceydelser tæller bl.a. campingpladser og bilvaskehaller. Blomsten anvendes ikke på kosmetik, plejeprodukter, fødevarer, drikkevarer og medicin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *